Tutkimustietoa

Suurin osa tutkimustyön tuloksista on koottu kirjoihin ja raportteihin. Näiden lisäksi:

Julkisuuslaki.fi

Tiedonhankintaa julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä käsittelevien neljän erillistutkimuksen portaali:

Mediasanasto

Heikki Kuutin Mediasanasto luettavissa verkossa:

Mediatohtori-lehtileikkeet Kaleva-lehteen kirjoitetusta Mediatohtori-palstasta

Olli Ainolan kokoamat KHO:n ratkaisut MOT-ohjelman tekemistä valituksista 2000 - 2001

Mediadem

Neljäntoista eurooppalaisen maan yhteishankkeessa (European Media Policies Revisited: Valuing & Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems) selvitetään tekijöitä, jotka edistävät tai hankaloittavat vapaan ja riippumattoman median toimintoja. Suomea hankkeessa edustaa Jyväskylän yliopisto.

Luuppi: Tutkivan journalismin portaali

Tässä ainutlaatuisessa tutkivan journalismin internet-portaalissa on tarjolla Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden Tutkivan journalismin kurssin jutut. Ne kertovat korutonta kieltään suomalaisen yhteiskunnan tilasta 2000-luvun alussa. Tulevien ammattijournalistien aikaansaannokset ovat myös erinomainen esimerkki siitä, millaisia uusia näköaloja tavanomaista syvällisempi perehtyminen synnyttää juttuihin.

Median monimuotoisuus

European Universityn toteuttamassa Media Pluralism Monitor -tutkimushankkeessa selvitettiin mm. Suomen mediakentän ja mediasisältöjen monimuotoisuutta.

TJ Heikki Kuutti: heikki.kuutti@mediadoc.fi