Media Doc Oy

"Lääkitystä mediaongelmiin"

MediaDoc tarjoaa viestinnän tutkimusta, koulutusta ja konsultointia. Asiakkaamme ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita.

Koulutuksemme painottuu tutkivaan journalismiin, julkisuuslain mukaisiin tietopyyntöihin, organisaatioiden mediasuhteisiin sekä viestinnän etiikkaan ja sääntelyyn. Asiakkaiden viestinnällisissä tarpeissa ja ongelmien ratkaisuissa hyödynnetään MediaDocin vahvaa akateemista tutkimuspohjaa sekä monipuolista kokemusta media-alan journalistisista ja tiedotustoiminnan käytännöistä.

TJ Heikki Kuutti: heikki.kuutti@mediadoc.fi