Heikki Kuutti
MEDIAN PELISÄÄNNÖT

Sananvapauden toteutuminen oikeustapausten ja toimitustyön eettisyyttä arvioivien Julkisen sanan neuvoston ratkaisujen pohjalta.

Alkusanat

"Neuvoston ovimies muistelee"

TAUSTATEKIJÄT
Journalismin toimintaympäristö
Yleisön mediasuhde
Journalismin uskottavuus

TOIMITUSPROSESSI
Tiedonhankinta
Jutun toteutus
Julkaiseminen
Jatkotoimet

Palaute tekijälle: etunimi.sukunimi@gmail.com